منتشران
برند منتشران

انتشارات منتشران فعالیت خود را با نام نشر منتشران در سال ۱۳۷۶ بصورت رسمی آغاز کرده است. شروع کار این مجموعه تنها با ۱۰ عنوان بود اما منتشران توانسته با رشد چشم گیرش طی حدود ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب را به چاپ برساند.

arrow_upward